Afdrukken

Samenkomsten

In de gemeente gaat het vooral om samen-zijn. Als kinderen van God zoeken we elkaar op om God te prijzen en te danken, om Bijbelstudie te doen, om voor elkaar te bidden, enzovoort. Op zondag is er de wekelijkse eredienst en in de week gaan Bijbelstudiekringen en gebedsgroepen door. 

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie