Spaarproject

Spaarproject Ons Kinderhuis


Het spaarproject

Ons Kinderhuis in Genk is een begeleidingstehuis voor minderjarigen uit een problematische leefsituatie. Het tehuis helpt deze kinderen door hen verzorgingen begeleiding te bieden. Het kiest hierbij bewust voor een christelijke identiteit.

Dit jaar gaan de Spoorzoekers sparen om de medewerkers van het kinderhuis te helpen hun kernopdracht te vervullen, opdat de minderjarige zich verder kunnen ontwikkelen tot een mens die leeft in harmonie met zichzelf, met de ander en met God. Concreet gaan we sparen om een ontspanningsruimte voor de kinderen in te richten.

De spaaractie is begin september begonnen en duurt tot het einde van de zomervakantie 2015.Een helpende hand..

Iedereen kan bijdragen tot het succes van dit spaarproject:

  Bidden voor Gods zegen en begeleiding Frisse ideeën aanbrengen waarmee de Spoorzoekers geld kunnen inzamelen

  Meewerken aan de inzamelacties (bv. zoals de rommelmarkt en de verkoop van kralenkettingen vorig jaar)

  Deelnemen in de organisatie van een bezoek van de Spoorzoekers aan Ons Kinderhuis

  Zelf een schenking doen op de rekening van de EGZ met melding 'Ons Kinderhuis'

  ...Bid ook dat de kinderen ondanks/dankzij hun moeilijke omstandigheden de Heer mogen leren kennen als hun Verlosser (er zitten 2 ex-inwoners van Ons Kinderhuis in onze gemeente).


Meer informatie?

Bezoek de site http://www.kinderhuis.net/

Vorig spaarproject

Samaria


Garibous zijn kinderen in Burkina Faso die ver weg van huis de Koran gaan studeren. Meestal gaat het om jongens tussen 5 en 25 jaar die voor jaren toevertrouwd wordt aan een koranmeester. Ze leven in erbarmelijke omstandigheden, bedelen op straat om in hun behoeften en die van hun meester te voorzien.

Met hun spaarproject willen de Spoorzoekers het project Samaria ondersteunen, dat hier verandering gaat brengen. Het doel van Samaria is om een groep garibous meermaals per week een maaltijd aan te bieden in een omgeving waar de jongens zich thuis voelen en geliefd weten. Ook medische zorg en positieve aandacht zullen aan bod komen.

Spaarproject2

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie